Chờ giải pháp thay thế đấu thầu vàng miếng

28-05-2024, 18:09

Sau 9 phiên được tổ chức suốt từ ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có thông báo chính thức dừng đấu thầu vàng miếng. Việc Ngân hàng Nhà nước cho dừng đấu thầu vàng miếng xảy ra trong bối cảnh có nhiều đánh giá cho rằng việc đấu thầu nhằm tăng cung chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn và cơ quan quản lý đang hướng tới một giải pháp thay thế hình thức đấu đầu vàng miếng sau ngày 3/6.

Xem thêm