Chủ động thích ứng với hạn mặn

13-04-2024, 07:23

Hạn hán, xâm nhập mặn đang là bài toán chung mà nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ phải đối mặt, trong bối cảnh thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn qua mỗi năm. Thích ứng và sống chung với hạn mặn là câu chuyện không mới những cũng chưa bao giờ là cũ.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm