Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

10-11-2022, 11:43

Sáng 10/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Sisay Leudetmounsone Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Lào thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngoại giao

Nguyễn Xuân Phúc

Xem thêm