Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Tỉnh uỷ Cao Bằng

10-06-2024, 18:35

Chiều 10/6, tại thành phố Cao Bằng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tình hình quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, đối ngoại gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Cao Bằng; cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tô Lâm

Xem thêm