Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối thoại với thanh niên

26-03-2024, 21:37

Ngày 26/3, tỉnh Hà Giang tổ chức buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên với Chủ tịch UBND tỉnh về chủ đề: "Thanh niên Hà Giang tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

S Việt Nam

Hà Giang

Địa phương

Xã hội

Xem thêm