Toàn cảnh VNews

Chưa tăng lương cơ sở từ 01/7/2020

20/06/2020, 01:08

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội giao Chính phủ chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ 1-7-2020.