Chuẩn bị đấu thầu vàng miếng

15-04-2024, 13:15

Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng, nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy sau 11 năm, NHNN quay trở lại với động thái đấu thầu vàng miếng. Phóng viên Thuỳ Ngân đưa tin từ hiện trường.

Xem thêm