Chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành vi mạch bán dẫn

11-02-2024, 08:42

Thành phố Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghệ cao. Hiện thành phố đã thành lập Trung tâm đào tạo vi mạch bán dẫn. Trong khi đó các trường đại học trên địa bàn cũng tham gia đào tạo sinh viên để cung cấp nhân lực cho lĩnh vực này.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Kinh tế

Xem thêm