Nỗ lực đưa Tây Nguyên phát triển bứt phá, toàn diện và bền vững

Nỗ lực đưa Tây Nguyên phát triển bứt phá, toàn diện và bền vững

29-02-2024, 15:29
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng 29/2, tại Gia Lai, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Tây nguyên; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên đồng chỉ trì Hội nghị Phát triển Kinh tế-Xã hội gắn với Bảo vệ An ninh, Quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat