Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếc thương sâu sắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếc thương sâu sắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

25-07-2024, 11:25
Đau thương, mất mát trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động thành kính biết ơn, đưa tiễn Tổng Bí thư trong ngày Quốc tang. Các hoạt động được tổ chức trang nghiêm, giản dị.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat