Bình Dương - Mô Hình Phát Triển Điển Hình trong 40 Năm Đổi Mới Đất Nước

Bình Dương - Mô Hình Phát Triển Điển Hình trong 40 Năm Đổi Mới Đất Nước

13-12-2023, 16:55
Ngày 13/12, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương đã hợp tác tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước”. Hội thảo có sự tham gia của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng với hơn 1.000 lãnh đạo và cán bộ trong tỉnh.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat