Quỹ hưu trí của nông dân ở Bắc Ninh

Quỹ hưu trí của nông dân ở Bắc Ninh

23-09-2023, 21:23
Nông dân khi về già sẽ có lương hưu. Quỹ hưu trí này do nhà nông tự thành lập. Quỹ hưu trí được bà con nông dân Khu Ất, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh thành lập từ hơn 30 năm nay. Ðó không chỉ là nguồn tài chính giúp người nông dân yên tâm khi tuổi già bóng xế mà còn góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat