Hiệu quả từ mô hình

Hiệu quả từ mô hình "Biến rác thải thành tiền"

07-11-2023, 17:23
Với nhiều người, nhiều gia đình, nhiều địa phương, rác thải sinh hoạt là thứ bỏ đi. Nhưng với những hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình, rác thải sinh hoạt có thể biến thành tiền, làm nhiều việc tử tế, nhân văn, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Đây cũng là 1 trong những mô hình đã được tôn vinh là một trong những điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2023.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat