Kiên Giang có 176 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP

Kiên Giang có 176 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP

25-09-2023, 17:20
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, tỉnh có 176 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong đó, 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 37 sản phẩm 4 sao và 133 sản phẩm 3 sao với chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat