Sản xuất nông nghiệp “thuận thiên” để phát triển bền vững

17-04-2024, 11:17

Trong 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang là một trong những địa phương chịu sự tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nhất là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn. Trước tình hình trên, Kiên Giang đã xác định và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp “thuận thiên”, từ đó hình thành nhiều giải pháp công trình, mô hình sản xuất phù hợp với thực tiễn.

S Việt Nam

Cần Thơ

Kiên Giang

Kinh tế

Xem thêm