Nông dân Trà Vinh thắng lớn vụ lúa Đông Xuân

06-04-2024, 17:31

Nông dân tỉnh Trà Vinh đang vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân 2023-2024. Điều đáng phấn khởi là hầu như các ruộng lúa xuống giống theo kế hoạch sản xuất của ngành nông nghiệp tỉnh đều “né” được hạn, mặn, năng suất bình quân đạt cao hơn cùng kì năm trước. Cùng với việc tham gia vào hợp tác xã, được đảm bảo đầu ra cho lúa nên vụ lúa Đông Xuân năm nay, nông dân Trà Vinh thắng lớn.

S Việt Nam

Trà Vinh

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm