Trà Vinh ứng phó hiệu quả với hạn, mặn

21-03-2024, 17:43

Tỉnh Trà Vinh vừa trải qua một đợt cao điểm hạn, mặn trong mùa khô. Tuy tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, nhờ địa phương đã đầu tư và vận hành hiện quả, hệ thống các công trình thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt. Đến nay, nguồn nước ngọt vẫn đảm bảo đủ phục vụ dân sinh và toàn bộ diện tích lúa nằm trong quy hoạch sản xuất của tỉnh.

S Việt Nam

Trà Vinh

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm