Sóc Trăng xâm nhập mặn diễn biến phức tạp

22-02-2024, 20:24

Tình hình nước mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang diễn biến phức tạp. Những ngày đầu tháng 2/2024, nồng độ mặn theo sông Hậu xâm nhập gần 50 km vào địa bàn tỉnh, đe dọa tình hình sản xuất ở một số vùng chuyên trồng cây ăn trái tại các huyện như Long Phú, Cù Lao Dung và Kế Sách.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm