Phú Yên chậm di dời lưới điện để thi công cao tốc

Phú Yên chậm di dời lưới điện để thi công cao tốc

16-12-2023, 12:03
Để thi công các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên cần phải di dời 299 trụ điện cao thế và hạ thế. Tuy nhiên, đến nay công tác di dời hạ tầng lưới điện tại Phú Yên đang diễn ra rất chậm, hầu hết mới chỉ đang triển khai thủ tục. Việc chậm di dời hạ tầng lưới điện không chỉ gây chậm tiến độ thi công mà còn ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng và an toàn lao động trên các công trường.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat