Hỗ trợ máy móc hiện đại khắc phục sạt lở hầm Chí Thạnh

27-05-2024, 20:22

Ngày 27/5, các đơn vị thi công đã huy động thiết bị và nhân sự đến công trình để hỗ trợ khắc phục sự cố tại hầm đường sắt Chí Thạnh (Phú Yên); mục tiêu hoàn thành công tác khắc phục và thông hầm trong thời gian sớm nhất.

S Việt Nam

Phú Yên

Địa phương

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm