Tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

Tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

27-12-2023, 08:03
Thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2021 -2025, từ năm 2021 đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện Kế hoạch và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, từng bước được cải thiện, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat