Nguy cơ ô nhiễm rác thải ở nhiều vùng nông thôn, miền biển

Nguy cơ ô nhiễm rác thải ở nhiều vùng nông thôn, miền biển

24-10-2023, 21:28
Tại Ninh Thuận, lượng rác ở các khu dân cư vùng nông thôn, miền biển thải ra ngày càng nhiều, lại không được thu gom thường xuyên dẫn đến ùn ứ tại các điểm tập kết. Bên cạnh đó, tình trạng vứt rác bừa bãi ra bờ kè, kênh mương, cảng cá đang tác động xấu đến hệ thái môi trường và sức khỏe của người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat