Ninh Thuận triển khai các giải pháp chống hạn

09-05-2024, 21:02

Để đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của người dân, UBND tỉnh Ninh Thuận lập các Tổ công tác, thường xuyên kiểm tra tình hình hạn hán tại các địa phương để kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Ghi nhận của Phóng viên Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Ninh Thuận

Địa phương

Xã hội

Xem thêm