Nhiều địa phương công bố xâm nhập mặn khẩn cấp

18-04-2024, 13:52

Với độ mặn từ 1 đến 4 phần nghìn xâm nhập sâu vào hệ thống sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An vừa công bố rủi ro thiên tai xâm nhập mặn cấp 4 - độ rủi ro rất lớn.

Xem thêm