Ninh Thuận khẩn trương xử lý “điểm đen” rác thải

30-10-2023, 11:26

Sau khi Thông tấn xã Việt Nam có bài phản ánh về “Nguy cơ ô nhiễm rác thải ở nhiều vùng nông thôn, miền biển”, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đã đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương kiểm tra và có giải pháp xử lý hiệu quả. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Ninh Thuận

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm