Thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường

15-06-2023, 16:34

Với quy mô lên đến hàng vạn công nhân mỗi khi hoạt động thì việc bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp luôn là vấn đề “nóng” trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội ở bất kỳ địa phương nào. Tại thành phố Đà Nẵng, ngoài những giải pháp đầu tư lớn về hạ tầng và nghiêm khắc xử phạt các doanh nghiệp vi phạm môi trường thì Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng càng chú trọng hơn trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, cho từng công nhân trong bảo vệ môi trường.

Xem thêm