Ghi nhận quần thể Bò tót và nhiều động vật quý hiếm tại VQG Phước Bình

11-04-2024, 11:37

Thông qua đặt bẫy ảnh giám sát, nhóm nghiên cứu của Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận vừa qua đã phát hiện quần thể Bò tót cùng nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới IUCN. Đây là một phát hiện rất quan trọng, đánh dấu sự thành công trong công tác nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phước Bình. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Ninh Thuận

Xã hội

Xem thêm