Đồng Nai điều tra 3 doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế

Đồng Nai điều tra 3 doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế

26-12-2023, 13:14
Ngày 26/12, Cục Thuế Đồng Nai cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển cơ quan điều tra 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng - VAT với số tiền 700 tỷ đồng.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat