Đồng Nai chống lợi ích nhóm trong đầu tư công

02-01-2024, 17:09

Ngày 2/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn. Dịp này, lần đầu tiên tỉnh ký giao ước thi đua về giải ngân đầu tư công và thu ngân sách năm 2024. Đồng thời công bố 8 Chỉ thị liên quan đến các lĩnh vực quan trọng như: Đầu tư công, dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Xem thêm