Vướng mắc trong xây dựng hạ tầng giao thông tại Đồng Nai

03-01-2024, 13:02

Những năm qua, Đồng Nai được xem là “đại công trường” với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được triển khai. Dù được bố trí đủ vốn, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, nổi bật là giải phóng mặt bằng. Những bất cập bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải vào cuộc quyết liệt để xử lý.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm