Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Kiên Giang

14-05-2024, 19:00

Ngày 14/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV do Bí  thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc tại tỉnh Kiên Giang.

S Việt Nam

Kiên Giang

Chính trị

Địa phương

Xem thêm