Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại An Giang

13-05-2024, 18:58

Ngày 13/5, đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa,, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc tại tỉnh An Giang.

S Việt Nam

An Giang

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm