Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV

25-03-2024, 18:37

Giữa tuần qua, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Tiểu ban. Trước đó, hồi cuối tháng 2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV cũng tiến hành họp. Như vậy, đến thời điểm này, Trung ương đã khởi động công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 1/2026 ở cả hai nội dung quan trọng nhất: Văn kiện và Nhân sự. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau, đều phải chuẩn bị thật tốt, trong đó người đứng đầu Đảng nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Vậy công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV cần phải chú ý những điều gì, sau đây, mời quý vị theo dõi phần bàn luận của BTV Lệ Hằng và PGS TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm