Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

23-02-2024, 18:35

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đã chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban. Dự phiên họp có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Võ Văn Thưởng

Nguyễn Phú Trọng

Phạm Minh Chính

Vương Đình Huệ

Xem thêm