Chung tay hành động bảo tồn giá trị đa dạng sinh học

15-03-2024, 22:12

Chiều 15/3, tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, Trung tâm GreenViet và các cơ quan, đơn vị liên quan đã khai mạc Triển lãm về đa dạng sinh học và mít tinh hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã. Triển làm trưng bày, giới thiệu 64 khung nội dung, câu chuyện; 86 tấm ảnh về những mô hình, câu chuyện bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học trên cả nước; 153 ảnh, 61poster tại 3 khu rừng, đồng bằng, biển đảo của tỉnh Quảng Nam.

S Việt Nam

Quảng Nam

Xã hội

Xem thêm