Chương trình Xuân Quê hương 2022

22-01-2022, 22:21

Tối nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự chương trình.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Nguyễn Xuân Phúc

Phạm Minh Chính

Xem thêm