f
Tự động phát sau

Chuyên gia Ấn Độ đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam

07-02-2023, 20:44

Trang moderndiplomacy.eu vừa đăng bài phân tích của chuyên gia Ấn Độ, trong đó đánh giá tích cực về tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.