Chuyện những người lầm lỗi trở về hoàn lương

31-08-2022, 13:27

Đặc xá là chủ trương lớn, khẳng định chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù. Nhờ đó mà nhiều người lầm lỡ đã có cơ hội phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Cùng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, phần lớn trong số họ đã tự tin vươn lên trở thành người có ích cho xã hội, góp phần tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xem thêm