Cơ chế đặc thù thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm Quốc gia

29-05-2024, 11:41

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là 1 trong 3 đột phá chiến lược được xác định rõ trong Nghị quyết 43 của Trung ương Đảng. Theo đó, để hoàn thành mục tiêu 5000 km đường cao tốc đến năm 2030, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về các dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư 170 nghìn tỷ đồng. Với các cơ chế đặc thù của Chính phủ cùng sự vào cuộc quyết của các Bộ ngành và các địa phương, lần đầu tiên trong lịch sử, 8 công trình giao thông trọng điểm quốc gia đã và đang triển khai đồng loạt trên cả nước.

Xem thêm