Có hai loại điểm cộng đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT

31-03-2024, 06:35

Theo quy chế sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa ban hành, có hai loại điểm cộng đối với thí sinh, đó là điểm ưu tiên và điểm khuyến khích.

Xem thêm