Công bố chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

29-06-2022, 21:26

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 vào ngày 29/6 cho thấy, số lượng và lao động của các đơn vị điều tra năm 2020 đều tăng so với năm 2016 nhưng mức độ tăng thấp hơn so với các giai đoạn trước.

Xem thêm