Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc Bình Dương

25-04-2024, 17:56

Sáng 25/4, tại Bình Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương.

S Việt Nam

Bình Dương

Địa phương

Xã hội

Xem thêm