Công dân Nga gốc Việt tích cực tham gia bầu tổng thống

17-03-2024, 11:46

Tại Nga, hiện nay có khoảng 80 nghìn người Việt Nam đang làm ăn sinh sống. Một phần đáng kể trong số này là những người đã sinh kế nhiều năm tại đây, trở thành công dân Nga và có những đóng góp nhất định cho xã hội nước sở tại. Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024, những người này cũng đã có những quan điểm và kỳ vọng rõ ràng về người sẽ chèo lái con thuyền nước Nga trong 6 năm tới.

Thế giới

Người Việt năm châu

Bầu cử Tổng thống Nga 2024

Xem thêm