Công đảng Anh cam kết đưa đất nước tự chủ năng lượng

28-09-2022, 08:32

Ngày 27/9, lãnh đạo Công đảng đối lập ở Anh Keir Starmer khẳng định sẽ thành lập một công ty năng lượng quốc doanh trong vòng 1 năm nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tới, nhằm đảm bảo nguồn năng lượng sẽ được sản xuất và cung ứng ở trong nước.

Xem thêm