Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

28-05-2024, 20:11

Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang là xu hướng chuyển dịch tất yếu của thế giới, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là chủ đề chính của Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2024 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 28-29/5 tại Hà Nội.

Xem thêm