Công nghệ cao làm giảm chi phí logistics

29-05-2024, 08:39

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất mà còn phát triển bền vững. Nhờ ứng dụng công nghệ 4.0, các doanh nghiệp logistics có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện đơn hàng. Các doanh nghiệp sản xuất thì tiết kiệm chi phí giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ ở trình độ cao còn ít.

Xem thêm