Công trường đường dây 500 kV mạch 3 trước ngày về đích

16-06-2024, 19:03

Có mặt tại các địa phương đường dây đi qua mới có thể thấy được không khí khẩn trương, gấp rút chạy đua với thời gian từ các cấp lãnh đạo, chỉ huy công trường đến từng anh em công nhân. Với tinh thần “chỉ bàn làm không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa” làm việc "3 ca, 4 kíp", làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" trên công trường đường dây 500kV mạch 3 tất cả đều cùng chung quyết tâm, đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Xem thêm