Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng

03-03-2024, 06:22

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng, phó giám đốc mới học hết lớp 4. Đó là thông tin do Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an cung cấp tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024.

Pháp luật

Vụ án

Đại án "Tập đoàn Phúc Sơn"

Xem thêm