COVID-19 đáp ứng tiêu chí thuộc bệnh truyễn nhiễm nhóm B

03-06-2023, 18:16

Chiều 3/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành. Kết luận hội nghị, Thủ tướng cho rằng, COVID-19 đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của bệnh truyễn nhiễm nhóm B.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Y tế

Phạm Minh Chính

Xem thêm