COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình toàn cầu

12-03-2024, 12:02

Đại dịch Covid-19 đã làm giảm 1,6 năm tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn  cầu trong 2 năm đầu dịch bệnh. Một nghiên cứu công bố hôm qua của Mỹ xác nhận Covid-19 là nhân tố đảo ngược xu thế tăng tuổi thọ của người dân vốn được duy trì suốt hàng thập kỷ qua.

COVID-19

Thế giới

Thời sự quốc tế

Xem thêm