Cư Kuin bình yên và phát triển

11-06-2024, 18:42

Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng, đồng bào các dân tộc huyện Cư Kuin luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng buôn làng ấm no, giàu đẹp.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Kinh tế

Xem thêm